top of page

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Crunch/AUC kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Crunch/AUC verstrekt. Crunch/AUC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw geslacht

  • Uw e-mailadres

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw geboortedatum

  • Uw nationaliteit

  • Uw bankrekeningnummer

  • Uw competitieteam

  • Uw kledingmaten

 

WAAROM CRUNCH/AUC GEGEVENS NODIG HEEFT

Crunch/AUC verwerkt uw persoonsgegevens om u in te delen in een van onze sportteams, en/of om u per e-mail te informeren over onze teams en activiteiten.

 

HOE LANG CRUNCH/AUC GEGEVENS BEWAART

Crunch/AUC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u geen gebruik meer maakt van de diensten van Crunch/AUC, dan worden uw gegevens na één jaar verwijderd.

 

DELEN MET ANDEREN

Crunch/AUC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de NFB (Nederlandse Frisbee Bond) en de aanvoerders van de competitie- en City League teams.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@amsterdamultimate.com. Crunch/AUC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

bottom of page